';

Impregnat do felg aluminiowych i stalowych

69,00 2040,00 

AS200 XL-3 to najnowszej generacji kombinacja silanowa wytworzona przy udziale ciekłego azotu. Aktywne składniki produktu reagują z wilgocią tworząc grupy hydroksylowe. Zaimpregnowana powierzchnia jest odporna na działanie wody i czynniki atmosferyczne.

Po impregnacji powierzchnia nie zmienia wyglądu. Przy niektórych jednak podłożach strukturalnych może powstać chwilowe przyciemnienie powierzchni, które z czasem zanika i przywracana jest naturalna barwa. Produkt zawiera specjalnie przygotowaną mieszankę krzemową SiO2 oraz tytanu TiO2, dlatego skutecznie chroni powstałą membranę przed szybkim wytarciem. Preparat powstał na bazie izobenzyny (bezpieczny rozpuszczalnik o zahamowanej intensywności zapachowej, głęboko penetrujący, wolno utleniający się). Forma nanocząsteczkowa poprawnie łączy się z powierzchnią o bardzo małej chłonności jak gres polerowany, kamień naturalny, kruszywo, lastrico, lub pozbawionej chłonności jak stopy stali nierdzewnej, polerowane aluminium, plexi i inne tworzywa (poliwęglany). Przez reakcję chemiczną (trwałą konsolidację) z podłożem zabezpiecza trwale powierzchnię. Ta postać mieszaniny zastosowanie może mieć przy ochronie blatów kuchennych, posadzki gresowej, parapetów, blatów łazienkowych, aluminiowych felg a także reflektorów samochodowych, ekranów drogowych wykonanych z plexi, kabin prysznicowych wykonanych także z tego tworzywa. Chroni przed wnikaniem wilgoci i naturalnych barwników co przekłada się na formę zabezpieczenia podłoża przed zaplamieniem czerwonym winem, olejami, sokami cytrusowymi oraz innymi mocno barwiącymi, szkodami wyrządzanymi octem czy kwaskiem cytrynowym. Tworzywo i stal chroni przed trwałym gromadzeniem się brudu i ułatwia w sposób nieskomplikowany jego usunięcie (spłukanie). Wszelkie zabrudzenia powstałe podczas użytkowania zmywa się wodą, zwykłym płynem do naczyń lub do szyb – NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚRODKÓW MOCNO ZASADOWYCH I KWAŚNYCH !

Trwałość ochrony – jak wszystkie nasze nanopreparaty – nie można obliczyć w czasie gdyż w sposób naturalny takiej ochrony nie można się pozbyć. Jedynie ingerencja człowieka, silny chemiczny środek myjący, mechaniczne zadrapania, wytarcie części powierzchni mogą spowodować zanik działania powierzchniowego. Wtedy należy jedynie powtórzyć aplikację tylko samej powierzchni. Generalnie nie przewiduje się podczas normalnego użytkowania, powtarzania aplikacji impregnacji.

Wyczyść
SKU: AS200 XL-3 Felgi Kategoria:

Dodatkowe informacje

Waga brak
Pojemność

, , , , ,

Zastosowanie

tworzywa sztuczne, mineralne i drewniane

Wydajność

ponad 50 m2

SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Sposób użycia

Powierzchnie mogą być oczyszczone za pomocą ogólnodostępnych środków czyszczących. Należy je wytrzeć do sucha. Do odpowiedniego przygotowania powierzchni najlepiej użyć AS400 GC2 lub denaturatu jako silnego alkoholu dobrze zmywającego nawet odrobiny tłuszczów. Po jego nałożeniu przetrzeć należy papierowym ręcznikiem (MOPEM) do sucha . Impregnację można wykonać przy użyciu pędzla, wałka lub natrysku. Przy nanoszeniu pędzlem lub wałkiem zaleca się aplikowanie do momentu aż powierzchnia pozostanie wilgotna przez kilka minut. Jeżeli preparat nanoszony jest metodą natrysku, kontynuować do całkowitego nasycenia powierzchni. Na powierzchnie pionowe środek powinien być nanoszony w kierunku od dołu do góry. Ważne aby cała część kamienia była namoczona preparatem a potem dobrze nim wytarta.

Odpowiednią, więc ilość środka AS200 XL-3 nałożyć jako warstwę, a następnie wcierać szmatką lub mopem. Preparat dobrze rozprowadzony może pozostawić widoczne tłuste smugi. Pozostawić podłoże należy w tym stanie na ok. 20 minut. Jeśli impregnacja dotyczy PIONU to powtórzyć aplikację, wypolerować znów po około 20 minutach i pozostawić na 2-3 godziny. Jeśli impregnacja dotyczy POZIOMU (posadzek, schodów) nałożyć AS200 GlassXL , rozprowadzić gąbką lub pianką i pozostawić na kolejne 20 min. Potem matowe smugi wypolerować i można z podłoża korzystać. Powlekanie środkiem AS200 XL-3 ma długotrwały efekt. Jednak w momencie utraty pożądanych efektów powierzchnię można ponownie odnowić. W celu odnowy należy powtórzyć poprzednie czynności ale tylko z AS200 GlassXL.

Bezpieczeństwo

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/ pojemnik dostarczyć do odpowiedniej spalarni lub zdeponować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorejących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest u sprzedawcy.