';

Impregnat do ochrony drewna

90,00 1660,00 

AS200 D3 zabezpiecza przed wilgocią i charakterystycznym płowieniem pod wpływem promieni UV. Jest produktem bezinwazyjnym, dlatego nie zmienia barwy drewna i nie nosi śladów użycia impregnacji.

Może być aplikowany samodzielnie (dwukrotnie) jednak, aby posiadał również właściwości oleofobowe bezwzględnie należy nanieść jako drugą aplikację AS200 D2 Utwardzacz.

Wyczyść

Dodatkowe informacje

Waga brak
Pojemność

, , ,

Rozpuszczalnik

alkohol, benzyna, parafina

Funkcja

hydrofobowy (wgłębny)

Zastosowanie

drewno surowe i po drewnochronie (np. ogrodzenia ogrodowe, place zabaw itp.)

Inwazyjność

nie zmienia barwy, nie matowi, mocno nabłyszcza

Wydajność

1 litr / > 12m2

SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Sposób użycia

Impregnat należy nakładać obficie aż do momentu, kiedy przestanie on wnikać w zabezpieczaną powierzchnię w jednorazowym cyklu. Nakładać najlepiej opryskiem, pędzlem lub wałkiem malarskim. Dla uzyskania korzystniejszego zabezpieczenia oleofobowego, należy do dwóch godzin po pierwszej aplikacji, nałożyć utwardzacz (jako drugą aplikację (AS200 D2 utwardzacz) lub powtórzyć AS200 D3.

Bezpieczeństwo

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik dostarczyć do odpowiedniej spalarni lub zdeponować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pary tworzą mieszaninę wybuchową z powietrzem. Pary są cięższe od powietrza i gromadzą się przy powierzchni ziemi oraz w dolnych częściach pomieszczeń. Wyładowania elektrostatyczne mogą wywołać pożar.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest u sprzedawcy.