';

Impregnat do szyb i reflektorów samochodowych

230,00 8540,00 

AS200 Glass jest nanocząsteczkowym środkiem do pokrywania gładkich powierzchni ceramicznych i szklanych narażonych na tarcie mechaniczne: schody szklane, ceramika łazienkowa, szyby samochodowe, podłoga szklana czy kabiny prysznicowe.

Przez wypełnienie szczelin i por oraz chemiczne związanie się środka z powierzchnią, preparat nadaje małe napięcie powierzchniowe, co charakteryzuje się znacznym perleniem. Powstała membrana nano jest oleofobowa (odpychająca olej) i hydrofobowa (odpychająca wodę) przez co staje się unikatowym wynalazkiem nanotechnologii. Jest trwała i odporna na tarcie, jest absolutnie niewidzialna i nie zmieniająca kąta światła, więc widoczność przez szybę jest nienaruszona. Ułatwia znacznie utrzymanie w czystości impregnowane powierzchnie.

Wyczyść

Dodatkowe informacje

Waga brak
Pojemność

, , , ,

Rozpuszczalnik

związki alkoholi, 2x tytan

Funkcja

hydrofobowy i oleofobowy

Sugerowane zastosowanie

Szkło narażone na tarcia mechaniczne (szyby i reflektory samochodowe, biała ceramika łazienkowa, schody szklane, szklane posadzki).

Inwazyjność

nie zmienia barwy, nie matowi, nie nabłyszcza

Wydajność

1l / >45m2 powierzchni

SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Sposób użycia

Przygotowanie

Oczyszczanie w celu zapewnienia odpowiedniego wiązania chemicznego AS200 Glass jako substratu reakcji, powierzchnie pokrywane muszą być starannie oczyszczone. Długie działanie oraz odporność na ścieranie powłoki zależy głownie od poprawności chemicznego związania preparatu AS200 Glass z podłożem. Wiązanie chemiczne i dobra hydroliza gwarantują prawidłowe działanie środka. Powierzchnie mogą być oczyszczone za pomocą ogólnodostępnych środków czyszczących a odtłuszczone najlepiej preparatem alkoholowym (szczegolnie szyb samochodowych) jak AS400 GC2 . Jest to specjalnie przygotowana zawiesina alkoholowo-detergentowa powstała również metodą nanotechnologii, która idealnie zmywa i odtłuszcza szybę. Niezwłocznie po
oczyszczeniu powierzchnia powinna zostać pokryta AS200 Glass. Jeśli nie dysponuje się AS400 GC2 wtedy zastosować należy preparat silnie alkoholowy np. denaturat. Po jego nałożeniu przetrzeć należy papierowym ręcznikiem do sucha.

Proces nakładania

Należy unikać narażenia na działanie promieni słonecznych. Preparat AS200 Glass należy nakładać na jedną stronę szyby, a zaraz potem na drugą stronę. Odpowiednią ilość środka NS200 Glass należy nałożyć jako cienką warstwę, a następnie dobrze rozłożyć jednostajnie szmatką lub gąbką. W przypadku gdyby środek za szybko wyparował przed rozłożeniem należy dołożyć odpowiednią ilość środka. Nie wolno dopuścić, aby środek wysechł samoczynnie. Po rozłożeniu białe smugi są oznaką dobrze rozprowadzonego środka. Powlekana membrana powinna związać się z powierzchnią szklaną w ciągu 15 minut, więc w tym czasie nie powinna być w jakikolwiek sposób używana. Potem wypolerować do ponownej przeźroczystości szmatką.

Przy zastosowania AS200 Glass na szybie samochodowej – od razu po aplikacji nie używać wycieraczek przez 30 minut! Hydrofobowy efekt (zależności od temperatury i szybkości reakcji) powinien być widoczny w przeciągu 5-15 minut i zwiększać się powinien w przeciągu kilku następnych minut. Pełny efekt zabezpieczenia powierzchni szklanej następuje po upływie 30 min od wypolerowania szkła. Powlekanie środkiem AS200 Glass ma długotrwały efekt. Jednak w momencie utraty pożądanych efektów powierzchnię można ponownie odnowić/pokryć. W celu odnowy należy powtórzyć poprzednie czynności czyli oczyszczenie za pomocą środka czyszczącego oraz ponownie nałożyć środek AS200 Glass.

Bezpieczeństwo

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Uziemić/ połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać wentylującego sprzętu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę strumieniem wody/prysznicem. W przypadku pożaru: Użyć prąd rozproszony, piana alkoholoodporna, CO2, proszek gaśniczy do gaszenia. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest u sprzedawcy.