';

Preparat ochronny do blatów z kamienia i gresu

194,00 7240,00 

AS200 Glass XL jest nanocząsteczkowym, łatwym w użyciu środkiem do pokrywania mineralnych powierzchni polerowanych z kamienia i gresu. Zalecany do podłoży pionowych i poziomych.<br

Zawiera dużą ilość cząstek tytanu, co sprawia, że jest bardzo wytrzymały na tarcia. Idealny do drugiej aplikacji po AS200 Glass XL2, gdyż zmniejsza koszty impregnacji i dodatkowo dzięki właściwościom  oleofobowym nadaje się jako ochrona przed olejami (schody, posadzki, blaty kuchenne).

Wyczyść
SKU: AS200 Glass XL Kategoria:

Dodatkowe informacje

Waga brak
Rozpuszczalnik

alkohole

Pojemność

, , , ,

Funkcja

hydrofobowy i oleofobowy

Sugerowane zastosowanie

Schody i posadzki kamienne, płyty nagrobkowe, figury wykonane z polerowanego kamienia, blaty kuchenne, parapety.

Inwazyjność

nie zmienia barwy, nie matowi, nie nabłyszcza

Wydajność

1l / >45m2 powierzchni

SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Sposób użycia

Po 20 minutach od aplikacji AS200 Glass XL2. Nałożyć niewielką ilość AS200 Glass XL i okrężnymi ruchami środek rozcierać do całkowitego pokrycia powierzchni. Odczekać znów 20 min i matowe smugi wypolerować.

Bezpieczeństwo

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Stosować rękawice ochronne odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Uziemić/ połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać elektrycznego/ wentylującego/ oświetleniowego/…/przeciwwybuchowego sprzętu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/ zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest u sprzedawcy.