';

Preparat zmywający ciężkie tłuszcze, smołę i sadzę

42,00 1000,00 

W swoim pakiecie oferujemy preparat chemiczny do czyszczenia każdego rodzaju powierzchni z zabrudzeń smołowatych, z ciężkich smarów przemysłowych oraz innych zalegających tłuszczów – nawet niewiadomego pochodzenia. Preparat AS400 GR2 jest nową drugą wersją znanego już AS400 GR.

Skutecznie usuwa on oporne zabrudzenia przemysłowe i nie niszczy powłok specjalistycznych. Doskonale nadaje się do czyszczenia każdego rodzaju bruku wykonanego z dodatkiem cementu, także kamienia naturalnego ale tego wymaga już wcześniej przeprowadzona próba. Jest rozpuszczalnym w wodzie środkiem czyszczącym opartym na niejonowych oraz anionowych środkach powierzchniowo czynnych, środkach pośredniczących w procesie rozpuszczania, czynników pomocniczych i wodorotlenków. Jest wzmocniony i przy zwiększonej wartości pH rozpuszcza największe zanieczyszczenia bez większego wpływu na środowisko biologiczne. Z powodu zawierania dodatków czyszczących, produkt jest odpowiedni dla rozpuszczania nawet największego zanieczyszczenia. Preparat AS400 GR2 to koncentrat, usuwający zanieczyszczenia ropopochodne oraz tłuszcze z powierzchni twardych. Można również stosować go w procesie mycia zbiorników, silników i innych urządzeń przemysłowych.

Wyczyść
SKU: AS400 GR2 Kategoria:

Dodatkowe informacje

Waga brak
Pojemność

, , , ,

Baza

woda

Sugerowane zastosowanie

Ciężki tłuszcz, smoła i sadza (szkło kominkowe, kamień itp.). Powierzchnie mineralne, jak kamień czy kostka brukowa, silniki ze smarów, karoserie ze smoły, odzież z tłustych plam, szyby kominkowe z sadzy, guma do żucia itp.

Inwazyjność

bezpieczny, bardzo zasadowy

Wydajność

1 litr roztworu zmywa > 20m2

SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Sposób użycia

AS400 GR2 rozcieńczyć odpowiednio z wodą, pamiętając aby do wody wlewać dostarczony koncentrat. Jeśli zabrudzenia są dość obfite, użyć w pierwszej fazie koncentrat. Nakłada się opryskowo lub bezpośrednio wprost wylewając na zaplamioną powierzchnię. Wcierać należy szczotką lub pędzlem w brudną powierzchnię i pozostawić na kilka minut. Potem dobrze spłukać powierzchnie. Proces ten można powtarzać ale najlepszy efekt można otrzymać przez zastosowanie dodatkowo preparatu AS400 Turbo PLUS – po spłukaniu pozostałości po reakcjach chemicznych z AS400 Grem.

Bezpieczeństwo

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. Stosować rękawice ochronne/ ochronę oczu/ ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/ zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest u sprzedawcy.