';

Impregnat do murów kamiennych, ścian i elewacji

81,00 1440,00 

AS200 SH2 jest czystym, prehydrolizowanym krzemianem etylu. Jest to spoiwo stabilne w czasie składowania, charakteryzujące się niską lepkością i wysoką zawartością SiO2. Wydziela się poprzez całkowitą hydrolizę ponad 40% kwasu krzemowego ( SiO2).

Utwardzony SiO2 może wiązać substancje nieorganiczne i pigmenty. Odznacza się bardzo dobrą przyczepnością do wielu substratów nieorganicznych jak beton czy kamienie naturalne. Służy do wzmocnienia i ochrony przed rozpadem (pyleniem), utrwalenia i związania materiałów budowlanych. Jest to druga generacja produktu ze zwiększoną ilością kwasu krzemowego.

AS200 SH2 jest bezbarwnym płynem o niskiej lepkości z dużą zawartością kwasu krzemowego, izoparafiny oraz dodatkiem alkoholu. W procesie produkcyjnym wstrzymana została hydroliza AS200 SH2, przede wszystkim dlatego ponieważ w końcowym procesie hydrolizy struktura produktu zmienia się w żel a ten proces powinien nastąpić wewnątrz powierzchni, którą chce się związać. Końcowy proces hydrolizy następuje pod wpływem wilgoci (wody) i zamienia estry kwasu krzemowego w wodorotlenki, łączą się one wtedy ze sobą, tworząc żel. Cały ten proces w tej wersji produktu skrócony został do 24 godzin i odbywa się wewnątrz np. uszkodzonej cegły – wiąże jej strukturę. Nie zmienia barwy powierzchni, pozostawia ja wolną na inne warstwy (farby, lakiery, impregnaty, zaprawy).

Wyczyść
SKU: AS200 SH2 Kategoria:

Dodatkowe informacje

Waga brak
Pojemność

, , ,

Rozpuszczalnik

benzyna

Funkcja

konsolidacyjny (wgłębny)

Sugerowane zastosowanie

Cegła, piaskowiec (wiąże, a powierzchnię pozostawia wolną). Sprawdza się przy renowacji i odnowy zabytków, wydłużenia "życia" budowli mineralnych, jak: ogrodzenia, ściany, schody, czy elewacje wykonane z piaskowca, wapienia, cegły.

Inwazyjność

nie zmienia barwy lub ją wyostrza

Wydajność

Zależy od rodzaju podłoża – piaskowiec 1 litr / 4-8 m2, granit powyżej 15m2.

SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie i właściwości

AS200 SH2 jest używany do związania uszkodzonej struktury materiału budowlanego np. cegły,
piaskowca, innego naturalnego kamienia czy materiału ceramicznego. Osad z cienkiej warstwy kwasu krzemowego ulepsza chemiczną i termalną trwałość oraz ulepsza właściwości wytrzymałościowe materiałów. W przypadku materiałów mineralnych, o powierzchni porowatej AS200 SH2 używany jest do wzmocnienia kamienia. W zależności od rodzaju naturalnego kamienia AS200 SH2 używany jest w specjalnie dobranych preparatach, będących źródłem krzemu. AS200 SH2 nie miesza się z wodą, jest wręcz wrażliwy na wilgoć. Należy więc przestrzegać miejsce przechowywania i rodzaj opakowania w jakim preparat się przechowuje. Każdy dopływ wilgoci może doprowadzić do końcowego procesu hydrolizy wewnątrz opakowania.

Sposób użycia

Podłoże, na które ma być stosowany środek musi być suche i czyste w celu zapewnienia odpowiedniej penetracji powierzchni przez aktywne składniki środka. Podczas stosowania temperatura otoczenia oraz podłoża powinna się wahać od 5oC do 40oC. Środek nie powinien być aplikowany podczas silnego wiatru lub deszczu. AS200 SH2 powinien być rozpylany (np. przy użyciu bezpowietrznego pistoletu natryskowego lub zwykłego opryskiwacza zwłaszcza przy małych powierzchniach). By efekt był pożądany kamień lub inne wyroby kamieniarskie muszą być całkowicie spenetrowane przez AS200 SH2 . Dostarczony preparat jest już gotowy do użycia. Zmieszany jest on z wysokoprocentowym alkoholem (99,8%) dla zwiększenia pola penetracji.
Nie należy więc preparatu w jakikolwiek sposób rozcieńczać gdyż może to spowodować zmniejszenie skuteczności działania środka.

Preparat należy nakładać obficie do kilkusekundowego błyszczenia powierzchni – w jednorazowym cyklu. Wtedy na powierzchni tworzy się charakterystyczny błyszczący film. Ilość użytego środka zależy od właściwości absorpcyjnych powierzchni i waha się on od 100 ml do 200 ml / m2. Po odczekaniu 30 minut należy aplikować środek drugi raz w zmniejszonej ilości – tylko powierzchniowo. AS200 SH2 nie należy stosować na materiały nie posiadające właściwości absorpcyjnych takie jak szkło, drewno, plastik i metal – nie reagują one na ten preparat. Cały użyty sprzęt oraz pojemniki na środek powinny być czyste i suche. Po użyciu mogą być umyte przy użyciu środków czyszczących na bazie rozpuszczalników (alkohol metylowy, benzyna). Aby określić ilość potrzebnego środka oraz efekt wiązania należy przygotować odpowiednio
duży obszar testowy. Jeżeli na powierzchnię ma być również nakładany inny środek hydrofobowy, należy odczekać minimum 24 godziny od użycia AS200 SH2 . Rekomendowane środki hydrofobowe aplikowane na AS200 SH2 to: AS200 A, AS200 B2, AS200 B2 PLUS, AS200 C2 oraz AS200 Oil.

Bezpieczeństwo

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/ pojemnik dostarczyć do odpowiedniej spalarni lub zdeponować zgodnie z obowiązującymi przepisami. ZAWIERA IZOALKANY C10 – C13.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest u sprzedawcy.