';

Impregnat do okien, kabin prysznicowych i witryn

149,00 5320,00 

AS200 GXL2 to wysoce specjalistyczny preparat na bazie alkoholi i mieszaniny silanowej do impregnacji dużych powierzchni szkliwionych i szklanych. Połączenie cząstek tytanu TiO2 i krzemionki SiO2 wzmacnia dodatkowo powłokę, a kombinacja olejów silikonowych zdecydowanie ułatwia w aplikowaniu.

Przeznaczony jest do dużych powierzchni szklanych, takich jak: daszki, kabiny prysznicowe, drzwi szklane i ściany, biała ceramika łazienkowa – nie nadaje się do szyb samochodowych, gdyż w przypadku tak wykorzystywanej powierzchni szklanej, powłoka nie będzie posiadała długiej trwałości.

Wyczyść

Dodatkowe informacje

Waga brak
Pojemność

, , , ,

Zastosowanie

duże powierzchnie szkliwione i szklane

Wydajność

ponad 55m2

SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Sposób użycia

Przed przystąpieniem do nałożenia impregnatu należy dokładnie umyć szybę, a później najlepiej silnym alkoholem, np. denaturatem – szybę odtłuścić. Od razu po tych czynnościach należy nałożyć niewielką ilość nanoimpregnatu AS200 GXL2 i okrężnymi ruchami środek rozcierać materiałem niechłonnym, jak pianka polietylenowa. Odczekać minimum 15 minut i innym miękkim materiałem (mikrofibra lub gąbka – NIE UŻYWAĆ BAWEŁNY) zetrzeć tłustawe pozostałości po środku.

Bezpieczeństwo

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Stosować rękawice ochronne odzież ochronną/ochronę oczu. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/ iskrzenia/ otwartego ognia/ gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Uziemić/ połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać wentylującego sprzętu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/ zdjąć zanieczyszczoną odzież. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu. Użyć prąd wodny rozproszony, piana alkoholoodporna, CO2, proszek gaśniczy do gaszenia. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest u sprzedawcy.