';

Nanoimpregnat do dachówek ceramicznych

91,00 1640,00 

AS200 GD to impregnat zabezpieczający powierzchnię przed działanie wody i czynników atmosferycznych. Produkt zawiera katalizator, dlatego skutecznie działa zarówno na neutralnych, jak i alkaicznych podłożach. Zawartość tytanu chroni podłoże przed wytarciem.

Dodatkowo wszelki kurz, pył i brud daje się łatwo zmyć, a powierzchnia dłużej pozostaje czysta. Odpowiedni dodatek chemiczny chroni powierzchnię przed gromadzeniem się i rozwojem drobnoustrojów w postaci mchu czy glonów. Po aplikacji następuje proces powstawania łańcucha chemicznego, ale końcowy proces trwa jeszcze przez kilka godzin. Impregnat nie zmienia barwy dachówki – pozostawia kolor naturalny.

Wyczyść
SKU: AS200 GD Kategoria:

Dodatkowe informacje

Waga brak
Pojemność

, , ,

Rozpuszczalnik

alkohol

Funkcja

hydro i oleofobowy (powierzchniowy)

Sugerowane zastosowanie

dachówki ceramiczne

Inwazyjność

nie zmienia barwy, nie matowi, nie nabłyszcza

Wydajność

1 litr / > 25 m2

SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Sposób użycia

Nakładać najlepiej natryskowo lub pędzlem, Dla lepszej trwałości wskazane jest dwukrotne nałożenie. Druga aplikacja powinna być wykonana po 30-40 minutach od pierwszej na tzw. “mokre na mokre”. Trwałość powstałej powłoki uzależnia się od jakości przeprowadzonej aplikacji i powinna zachować swoje właściwości przez ponad 10 lat.

Bezpieczeństwo

Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy zasięgnąć porady zgłosić się pod opiekę lekarza.

Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Uziemić/ połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy. Używać wentylującego sprzętu. Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę strumieniem wody/prysznicem. W przypadku pożaru: Użyć prąd rozproszony, piana alkoholoodporna, CO2, proszek gaśniczy do gaszenia. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać w chłodnym miejscu.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest u sprzedawcy.