';

Nanoimpregnat do szkła matowego i piaskowego

133,00 4790,00 

AS 200 GM2 to już druga generacja produktu – jeszcze bardziej wydajny i bardziej skuteczny oraz przy aplikacji bardziej komfortowy. W przeciwieństwie do poprzedniej wersji, zastosowano alkohol zamiast izoparafiny, oraz olejki silikonowe co sprawia, że przez wolniejsze odparowywanie nie jest konieczne dokładne polerowanie powierzchni.

Zabezpieczone podłoże szklane poddane wcześniej procesowi piaskowania lub chemicznemu trawieniu szkła, przywraca naturalny wygląd oraz niezmienną strukturę matową. Impregnat nie nabłyszcza, dodatkowo nie matowi, jedynie trwale zamyka pory szkła, nie dopuszczając tym samym, aby brud dostawał się w głąb i osadzał się na trwałe. Zdecydowanie ułatwia utrzymanie w czystości szkło, nadaje właściwości hydrofobowe i
oleofobowe, jest odporny na ścieranie.

Wyczyść

Dodatkowe informacje

Waga brak
Pojemność

, , , ,

Rozpuszczalnik

związki alkoholi, olejek silikonowy, 2 x tytan

Funkcja

hydrofobowy i oleofobowy

Zastosowanie

tylko szkło piaskowane

Inwazyjność

przywraca barwę szkła, nie matowi, nie nabłyszcza

Wydajność

1l / >45m2 powierzchni

SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Sposób użycia

Można aplikować natryskowo i rozkładać wałkiem malarskim lub pianką poliuretanową, gdyż pozwala ona na zmniejszenie użycia produktu. Po nałożeniu niewielkiej ilości preparatu należy przystąpić do rozcierania produktu. Tłustawa esencja środka to mieszanina silikonowa potrzebna do wyrównania pH stabilizatoram którą po aplikacji całkowicie się likwiduje. Po dokładnym roztarciu i wtarciu odczekać należy minimum 15 minut, po czym jeśli substancja tego wymaga, można nałożyć jeszcze raz. Po kolejnych 15 min., suchym, papierowym ręcznikiem zetrzeć pozostałości po produkcie. Mikrofibrą wypolerować wszelkie niezgodności i pozostawić do użytkowania jeszcze 30 minut ( w tym czasie można szybę montować).

Bezpieczeństwo

Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. NIE wywoływać wymiotów. Przechowywać pod zamknięciem. Zawartość/pojemnik dostarczyć do odpowiedniej spalarni lub zdeponować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przechowywać z dala od źródeł otwartego ognia.

Palenie wzbronione. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

Przechowywać w chłodnym miejscu. Zawartość pojemnik usuwać oddając do spalenia w odpowiedniej instalacji lub do składowania na odpowiednim wysypisku, lub poddać recyklingowi.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest u sprzedawcy.