';

Preparat do usuwania wykwitów wapiennych i solnych

77,00 1340,00 

Jest specjalistycznym chemo-technicznym środkiem do tzw wykwitów wapiennych i solnych z podłoży mineralnych jak cegła, klinkier, tynk, kostka brukowa. Poprzez modyfikacje chemiczną usunięto silne właściwości żrące, więc przy przestrzeganiu przepisów BHP – środek nie stanowi zagrożenia.

Posiada wysoką skuteczność rozpuszczania wapna, soli i ich związków. Wartość pH jest tak jak w przypadku kwasów – mniejsza niż 2. Charakteryzuje się zdolnością rozpuszczania wapna porównywalną do przypadków zastosowań kwasu solnego oraz kwasu amidosulfonowego, przy nieco mniejszej szybkości rozpuszczania. Przewagami środka AntyLime w relacji do zazwyczaj używanych środków odwapniających są: nieszkodliwość fizjologiczna, brak toksyczności i jego biodegradalność.

AntyLime jest cieczą o zabarwieniu jasnoczerwonym i specyficznym własnym zapachu. Jest produktem bezpiecznym w użyciu. Podczas nakładania na powierzchnię mineralną nanocząsteczki tensydów i kwasu fosforowego łączą się nieodwracalnie z cząsteczkami wapnia. Jest to proces niewidoczny ale tworzy silnie pienistą membranę, która powoduje, że żądana czyszczona warstwa „znika”.

Wyczyść
SKU: AS400 AntyLime Kategoria:

Dodatkowe informacje

Waga brak
Pojemność

, , ,

Baza

kwas, woda

Sugerowane zastosowanie

Zmywa wykwity (ściany, mury, cegła, klinkier). Naturalny kamień, cegła, klinkier, tynk i kostka brukowa).

Inwazyjność

skuteczny i szybki w działaniu, nie odbarwia

Wydajność

1 litr zmywa > 10m2

SPOSÓB UŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWO

Zastosowanie i właściwości

Preparat AntyLime jest specyfikiem specjalistycznym, więc jego użytkowanie jest ograniczone. Idealnie sprawdza się w usuwaniu zalegających osadów na wszelkich podłożach mineralnych. Można go również stosować w wersji rozpuszczonej (1:1 do 1:10) w sanitariatach na całej ceramice łazienkowej i armaturze oraz innych powierzchniach użytkowych, które są narażone na osadzanie się kamienia. Posiada właściwości czyszczące i myjące . Dzięki odpowiednim związkom nanocząsteczkowym preparat również chroni myjące powierzchnie przed ponownym szybkim osadzaniem się wapnia. Produkt dobrze utrzymuje się na powierzchniach pionowych dzięki zawartości wiskozy. Wpływa ona na lepszą przyczepność na myjących podłożach. Składniki dodatkowo sprawiają nie tylko, że umyta powierzchnia jest pozbawiona nalotów wapiennych i solnych ale również zwalczają przyczyny nieprzyjemnego zapachu, działają dezodorująco. Po użyciu AntyLime należy bezwzględnie dobrze spłukać wodą aby pH podłoża wróciło do naturalnego.

NIE STOSOWAĆ NA NATURALNY POLEROWANY KAMIEŃ i powierzchnie wrażliwe na działanie kwasów jak emaliowane powierzchnie kuchenne i poliamidy.

Sposób użycia

Dostarczany preparat występuje w postaci koncentratu dlatego najpierw należy wypróbować „na boku” jak reaguje z powierzchnią. Najczęściej występującymi wykwitami są zacieki wapienno-solne wychodzące z fug dlatego zmywać należy jedynie kamień (cegłę, klinkier, inny kamień) – szmatką zwilżoną rozcieńczonym AntyLime. Po spłukaniu obficie wodą poczekać aż wyschnie i zaobserwować czy umyta część jest zadowalająca. Jeśli tak to należy w ten sposób zmywać całość z wykwitami (starać się omijać fugi). Pamiętać też należy że zwykle wykwit jest naturalną właściwością podłoża, który jedynie do czasu „wyrzuca” cząstki wapienno-solne. Z czasem proces ten zanika całkowicie. Wtedy najlepiej zmywać powierzchnię. Stosować w temp powyżej 10 ºC ale poniżej 40 ºC ze względu na szybkie odparowywanie składników preparatu. Nanieść preparat na powierzchnię, rozprowadzić np. pędzlem aby spenetrował dobrze żądaną powierzchnię, doprowadzając przy tym do silnej aktywnej piany i pozostawić na 3-4 minuty. Potem użyć znów szczotki i dobrze spłukać wodą. Można ten proces powtarzać pamiętając zawsze o spłukaniu wodą !

Bezpieczeństwo

Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Stosować rękawice ochronne oraz ochronę oczu i ochronę twarzy. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę wodą albo prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

Karta charakterystyki produktu dostępna jest u sprzedawcy.